Afslag på ansøgning om drivhus inden for strandbeskyttelseslinjen, Guldborgsund Kommune.

Publiceret 11-11-2020

Afslag på ansøgning om drivhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 52c Soesmarke By, Majbølle, Skansevej 5, 4862 Guldborg. Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01277

Afslag på ansøgning om drivhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler