Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af mast inden for strandbeskytteleslinjen Kerteminde Kommune

Publiceret 02-11-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af ny mast til brug for mobiltelefoni inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8, Langø, Stubberup, Langøvej 381, i Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til etablering af ny mast på ovennævnte matrikel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02381

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af mast inden for strandbeskytteleslinjen Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig