Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser på Dragør Havn

Publiceret 17-11-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser på Dragør Havn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 365 Dragør By, Dragør, Prins Knuds Dæmning 1, 2791 Dragør, Dragør Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af autocamperpladser på Dragør Havn.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00234

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperpladser på Dragør Havn

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler