Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen i Frederikshavn Kommune

Publiceret 13-11-2020

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14bp Skagen Markjorder, Tranevej 366, Hulsig, 9990 Skagen, Frederikshavn Kommune

Miljø- og Fødevareministeren kan rette mindre fejl, der er sket ved fastlæggelsen af klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §69a, stk. 6. Beføjelsen er delegeret til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), idet direktoratet ikke finder, at der er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen af linjen. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01793

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen, Tranevej 366, Skagen.PDF

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler