Afgørelse - Opsætning af bænk og grønt hegn på matr. 5er Skæring By Egå i Aarhus Kommune

Publiceret 24-11-2020

Afgørelse vedr. opsætning af bænk og grønt hegn inden for
strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 4, jf. § 15, til permanent placering af mindre bænk på egen grund.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer.20/01771

Afgørelse - Opsætning af bænk og grønt hegn på matr. 5er Skæring By Egå i Aarhus Kommune

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig