Afgørelse - Mindre forøgelse af taghøjden og isætning af tagvinduer Hellesøvej 43 Sønderborg

Publiceret 27-11-2020

Dispensation til mindre forøgelse af taghøjden og isætning af tagvinduer inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 9, jf. § 15, til mindre forøgelse af taghøjden og § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15 til
nyetablering af to tagvinduer.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03031

Afgørelse - Mindre forøgelse af taghøjden og 6isætning af tagvinduer Hellesøvej 43 Sønderborg

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

AC-fuldmægtig