Tilladelse til udvidelse af bolig

Publiceret 26-03-2020

Tilladelse til udvidelse af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 20, Hasselø By, Væggerløse, Hasselø Vængevej 6, i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af udvidelse af bolig med 43 m2 med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00803

Tilladelse til udvidelse af bolig.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler