Tilladelse til placering og udformning af maskinhal i Slagelse Kommune

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhal på 470,4 m2 med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11c, Omø By, Omø,
Skovbrøndvej 3, 4245 Omø, i Slagelse Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00794.

Afgørelse - tilladelse.pdf

      

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler