Tilladelse til opførsel af nyt stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.61a, Hvidbjerg By, Hvidbjerg, Gravgårdsvej 7, 7790 Thyholm, Struer Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af stuehuset med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse i afgørelsen.

Dispensationen meddeles på vilkår, at den eksisterende bolig skal fjernes senest 3 måneder efter færdiggørelsen af den ny bolig.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03471.

Tilladelse til opførsel af nyt stuehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent