Rammedispensation til beachhåndboldstævne inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.7ad, Gudmindrup By, Højby og matr.12an, Gudmindrup By, Højby, i Odsherred Kommune

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af beachhåndboldstævne søndag i uge 20 i 2020, 2021 og 2022.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Der må ikke foretages afspærring af området, så det almindelige strandpublikum forhindres adgang til stranden.
  • Aktiviteterne, herunder banerne, de opstillede telte m.v. må ikke hindre offentlighedens mulighed for passage langs kysten, ligesom offentlighedens almindelige adgang til ophold og færdsel på stranden ikke må hindres eller besværliggøres.
  • Baner, telte og anlæg i øvrigt skal placeres i forsvarlig afstand fra klitfoden, således klitter og klitskråninger ikke beskyttes som tilskuerpladser eller bliver udsat for ekstraordinær færdsel og slid.
  • Stævnearealerne skal efterlades i ryddeliggjort stand ved stævnets afslutning, senest tirsdag i uge 21.
  • Dispensationen gælder kun for den åbne strand og ikke for klitterne.  Klitterne må ikke benyttes som tilskuerpladser.
  • Dispensationen gælder alene for perioden søndag i uge 20 til tirsdag i uge 21 hvert år, hvorefter den bortfalder automatisk.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00800.

Rammedispensation - beachhåndbold.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler