Rammedispensation til afholdelse af Vejrhøj Familietrail 2020-2022 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 34a Bjergene, Fårevejle, Vindekilde strandvej 21B, 4540 Fårevejle, i Odsherred Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed en 3 årig dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af telte, toiletvogn, hoppeborg og målportaler i forbindelse med afholdelse af Vejrhøj Familietrail.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00850.

Dispensation til afholdelse af familieløb i Fårevejle Odsherred Kommune.pdf

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler