Midlertidig rammedispensation til afholdelse af større arrangementer

Publiceret 25-03-2020

Midlertidig rammedispensation til afholdelse af større arrangementer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4y og 4z, Bakkegårde, Dråby, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af større arrangementer som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

 • Dispensation er for 2021, 2022 og 2023
 • Større arrangementer defineres som arrangementer med mellem 200 og 3000 deltagere
 • Der må højst være 3 større arrangementer pr. år
 • Der skal være mindst 14 dage mellem hvert arrangement
 • Hvert arrangement må højst have en varighed på 3 dage, inkl. tid til opstilling og efterfølgende oprydning
 • Støjende aktiviteter, såsom koncerter m.m., er tilladt i tidsrummet kl. 10.00 - 24.00. Støjende aktiviteter udover dette tidsrum kræver en dispensation fra Frederikssund Kommune
 • Der må ikke være overnatning af deltagere i de større arrangementer
 • Der må ikke laves hjulspor uden for de allerede etablerede veje  Der må ikke graves eller på anden måde jordbearbejdes i forbindelse med større arrangementer
 • Ved arrangementer skal der opstilles tilstrækkeligt med toiletter
 • For hvert arrangement skal Frederikssund Kommune, Byrådssekretariat ansøges om tilladelse
 • Efter hvert arrangement skal der ryddes op, så området fremstår som et indbydende rekreativt grønt område for byens borgere

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02615.

Midlertidig rammedispensation til større arrangementer på Kulhuse Havn.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler