Midlertidig dispensation til afholdelse af Muslingefestival

Publiceret 25-03-2020

Midlertidig dispensation til afholdelse af Muslingefestival i Sundstrup d. 16. maj 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000e, 3c og 6h Sundstrup By, Ulbjerg, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed midlertidig dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Muslingefestival i Sundstrup d. 16. maj 2020.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er kun midlertidig gældende for perioden 13. maj 2020 til 19. maj 2020.
  • At der ikke sker ændringer af tilstanden af det benyttede areal. Arealet skal derfor senest d. 19 maj 2020 være ryddet og fremstå som nuværende tilstand.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00941.

Dispensation til afholdelse af Muslingefestival i Sundstrup d. 16. maj 2020.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig