Lovliggørende dispensation til udskiftning af eksisterende transformerstation

Publiceret 23-03-2020

Lovliggørende dispensation til udskiftning af eksisterende transformerstation inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Overgård Hgd., Udbyneder, i Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af eksisterende transformerstation som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00966.

Lovliggørende dispensation til udskiftning af transformerstation.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler