Forlængelse af dispensation til at hæve sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.30v Hestehave, Albæk, Svinget 75, 8930 Randers NØ, i Randers Kommune

Publiceret 06-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed forlængelse af dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at hæve sommerhuset, som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00698.

Forlængelse af dispensation til at hæve sommerhus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler