Dispensation til vaskehal, koalecenudskiller, pusleplads, skur og affaldsbåse

Publiceret 17-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til vaskehal, koalecenudskiller, pusleplads, skur og affaldsbåse på matr.6b, Frølunde By, Tårnborg, Teglværksvej 4, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til de ansøgte anlægsarbejder som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02074

Dispensation til vaskehal, koalecenudskiller, pusleplads, skur og affaldsbåse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent