Dispensation til udskiftning af offentlig trappe

Publiceret 25-03-2020

Dispensation til udskiftning af offentlig trappe inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3e, Holløse By, Vejby i Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til at udskifte trappen som angivet i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00535

Dispensation til udskiftning af offentlig trappe.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler