Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udmatrikulering af Træskohage Fyr, matr.109a Stouby By, Stouby, Hedensted Kommune

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nye skel ved udmatrikuleringen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03135.

Dispensation - udmatrikulering af Træskohage Fyr.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent