Dispensation til tilplantning med frugttræer på landbrugsejendom

Publiceret 31-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilplantning med frugttræer på landbrugsejendom på matr. 26 m.fl., Vesterby By, Fejø, Herredsvej 143, 4944 Fejø, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 4, til gentilplantning inden for strandbeskyttelseslinjen med æble- eller pæretræer som ansøgt på matr. 25 r, s, t, u og v, Vesterby By, Fejø.

Der meddeles endvidere dispensation efter § 65 b, stk. 4, til tilplantning af den del af matr. 26, Vesterby By, Fejø der ligger i den udvidede del af standbeskyttelseslinjen, samt dispensation efter § 65 b, stk. 1, til plantning af samme matr. inden for den oprindelige 100 m linje – dog ikke nærmere kysten end 15 m.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00291.

Dispensation til tilplantning med frugttræer på landbrugsejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent