Dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-03-2020

Dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 534, Genner, Ø. Løgum, Rundemøllevej 184, 6230 Rødekro

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer som det fremgår af redegørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 16/03873. 

Dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler