Dispensation til teknikrum samt skur ved genopførelse af sommerhus

Publiceret 20-03-2020

Dispensation til teknikrum samt skur ved genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på Skovhaverne 19, matr. 42d, Nældemose Bys Skovhaver, Dreslette, 5683 Haarby, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et skur på 9 m² samt etablering af teknikrum på 2 m².

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01015.

Dispensation til teknikrum og skur ved genopførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent