Dispensation til servicefaciliteter til friluftsliv og vandsport samt terrænregulering, Cold Hawaii på Synopal Havn, inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 44i, 110a og 110b, alle Thisted Markjorder, Vibedalvej 4, 7700 Thisted

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det søgte, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02817.

Dispensation til servicefaciliteter til friluftsliv og vandsport samt terrænregulering.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler