Dispensation til opstilling af en grejkasse til undervisningsbrug

Publiceret 16-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af en grejkasse til undervisningsbrug på matr.7000a, Ll. Valby By, Ågerup, Frederiksborgvej, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstillingen af grejkassen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00789

Dispensation til opstilling af en grejkasse til undervisningsbrug.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent