Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte ved Bellevue Strand, i Aarhus Kommune

Publiceret 23-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 5 affaldsbeholdere og til midlertidig opsætning af skilte ved Bellevue Strand.

Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.75a, matr.nr. 83s, matr.nr. 83d, Vejlby By, Risskov, Themsvej 49 og 950, 8240 Risskov, Bellevue Strand, i Aarhus Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00657.

Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte på Bellevue Strand i Aarhus Kommune

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler