Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte på Moesgaard Strand, Aarhus Kommune

Publiceret 27-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 5 affaldsbeholdere og til midlertidig opsætning af skilte ved Moesgaard Strand.

Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20, Marselisborg, Aarhus Jorder, Strandskovvej 23 og 30, 8270 Højbjerg, i Aarhus Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00892.

Dispensation til opstilling af affaldscontainere og midlertidige skilte på Moesgaard Strand.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler