Dispensation til opsætning af telte

Publiceret 02-03-2020

Dispensation til opsætning af telte til overnatning inden for
strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 64, Pøl, Nordborg, Sønderborg
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af telte til overnatning i uge 26, 27 og 28, 2020. Den nærmere placering af teltene er defineret i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00677

Dispensation til opsætning af telte.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler