Dispensation til opsætning af redningskrans, informationsskilt og 3 affaldsspande

Publiceret 26-03-2020

Dispensation til opsætning af redningskrans, informationsskilt og 3 affaldsspande inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4z, 4ef og 4y, Bakkegårde, Dråby, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af redningskrans, informationsskilt og 3 affaldsspande som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • De 3 affaldsspande sættes op i højsæsonen hvert år fra 1. juni og fjernes igen senest den 1. oktober.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00637.

Dispensation - infoskilt - redningskrans - 3 skraldespande_.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler