Dispensation til opsætning af et shelter ved Boels Bro Havn ifm. projekt Blå Støttepunkter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 13ex, Munkebo By, Munkebo, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af et shelter som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Shelteret skal fjernes, såfremt de ikke længere er en del af de Blå
    Støttepunkter.
  • Shelteret skal fjernes, såfremt bevoksningen omkring bliver fjernet.
  • Shelteret brug må ikke være afhængig af tilkøb af ekstra ydelser.
  • Informationsskiltet skal placeres i tilknytning til shelterne.
  • Shelteret skal etableres i mørke naturfarver.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00763.

Dispensation til et shelter ved Boels Bro Havn.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler