Dispensation til opsætning af 5 badevandsskilte

Publiceret 27-03-2020

Dispensation til opsætning af 5 badevandsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2e og 2æ Vedbæk By, Vedbæk samt matr. 1kp, 1ah og 1fh Agershvile, Vedbæk, i Rudersdal Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 5 badevandsskilte som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00993.

Dispensation til 5 badevandsskilte.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler