Dispensation til opsætning af 3 informationstavler om østersspots

Publiceret 25-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 3 informationstavler om østersspots ved matr.7000a, Assels, Lund Hgd. Ø, Hesterørodde, matr.7000a, Sallingsund Færgegård, Lødderup, Sallingsund og matr.24k, Ørding By, Ørding, Årbækmøllevej, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætning af informationstavlerne på de 3 lokaliteter som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03310'

Dispensation til opsætning af 3 informationstavler om østersspots.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent