Dispensation til opførselse af 8 shelters

Publiceret 19-03-2020

Dispensation til opførelse af otte shelters og til at udvide en bygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 5l, Dronningmølle, Esbønderup i Gribskov kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæggene som ansøgt. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00924

Dispensation til opførelse af 8 shelters

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler