Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af 2 drivhuse på hver 9,9 m², matr.1b, Bønsvig By, Jungshoved, Bønsvigvej 11, 4720 Præstø, Vordingborg Kommune

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af to sammenbyggede drivhuse som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00822.

Dispensation - 2 drivhuse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent