Dispensation til opførelse af værelsesbygning, Molsvej 34, Rønde

Publiceret 06-03-2020

Dispensation til opførelse af værelsesbygning inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1bd, Kalø Hgd, Bregnet, Molsvej 34, 8410 Rønde

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af værelsesbygning, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01404.

Dispensation til opførelse af værelsesbygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler