Dispensation til opførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 55gn Strøby By, Strøby – Stevnsvej 48 i Stevns Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 1, jf. § 15, til opførelse af et skur på 10 m2, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03068.

Dispensation til skur - Stevnsvej 48 i Stevns Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent