Dispensation til opførelse af shelters og primitive toiletter på eksisterende lejrplads

Publiceret 25-03-2020

Dispensation til opførelse af shelters og primitive toiletter på eksisterende lejrplads inden for strandbeskyttelseslinjen ved Strandmøllen, Jægersborg Hegn, matr.2a, Jægersborg Dyrehave, Vedbæk, Rudersdal Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af shelterne og lovliggørelse af toiletter som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02504

Dispensation til opførelse af shelters og primitive toiletter på eksisterende lejrplads.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent