Dispensation til opførelse af 4 shelters og 1 muldtoilet

Publiceret 25-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 4 shelters og 1 muldtoilet på Store Okseø - matr.20 Hønsnap, Holbøl, 6340 Kruså. Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af shelters og muldtoilet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00818

Dispensation til opførelse af 4 shelters og 1 muldtoilet.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent