Dispensation til ombygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 31-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, som beskrevet i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00103.

Dispensation til ombygning.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler