Dispensation til naturprojekt

Publiceret 03-03-2020

Dispensation til naturprojekt (genslyngning af vandløb, paddeskrab,
kreaturbro og nedbrydning af sommerdige) samt etablering af fugletårn inden for strandbeskyttelseslinjen øst for Seden Strand, Odense Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1jf. § 15, til genslyngning af vandløb, etablering af paddeskrab, kreaturbro
og terrænændringer i forbindelse med nedbrydning af sommerdige samt
etablering af fugletårn som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01947

Dispensation til naturprojekt.

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler