Dispensation til metalgelænder på kystbeskyttelse, Halsnæs Kommune

Publiceret 24-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til metalgelænder på kystbeskyttelsesanlæg.

Dispensation til metalgelænder på kystbeskyttelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000ad, Melby By, Melby, i Halsnæs Kommune. 

Dispensation til metalgelænder på kystbeskyttelse

Yderligere information: