Dispensation til matrikulær ændring af interne skel, sletning af privat fællesvej/sti og udstykning

Publiceret 16-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen matrikulær ændring af interne skel, sletning af privat fællesvej/sti og udstykning på matr.793 m.fl. Kirkeby, 6792 Rømø, Tønder Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til matrikulær ændring af interne skel, sletning af privat fællesvej/sti og udstykning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00022

Dispensation til matrikulær ændring af interne skel, sletning af privat fællesvej - sti og udstykning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent