Dispensation til lovliggørelse af overdækning med bord- og bænkesæt

Publiceret 27-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til lovliggørelse af overdækning med bord- og bænkesæt på matr.55a, Agtrup By, Sdr. Bjert, Mads Kehlets Vej 37, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til at bibeholde halvtag samt bord/bænke arrangement.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02276.

Lovliggørende dispensation til overdækning af bord-bænkesæt.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent