Dispensation til genopførsel af strandtrappe i Odsherred Kommune

Publiceret 24-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel af strandtrappe.

Dispensation til genopførsel af strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen, ud for Skovskellet 26, 4540 Fårevejle, matr. 6ad og 6q Ordrup By, Fårevejle, Odsherred Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01052.

Dispensation til genopførsel af strandtrappe.pdf

 

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler