Dispensation til genopførsel af sommerhus, Glatved Strandvej 39, Balle, Norddjurs kommune

Publiceret 05-03-2020

Dispensation til genopførsel af sommerhus på matr.28f Glatved By, Hoed, Glatved Strandvej 39, Glatved Strand, 8444 Balle. Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1 og stk. 3, nr.3, jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00426.

Dispensation genopførsel og udvidelse sommerhus Glatved Strandvej

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent