Dispensation til genopførsel af bebyggelse på jordbrugsejendom i Fredericia Kommune

Publiceret 26-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre ny bolig med udhus med en ændret placering som ansøgt. Den eksisterende bebyggelse skal fjernes senest 3 måneder efter færdiggørelsen af den ny.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af bebyggelse på jordbrugsejendom på matr.25 Egeskov, Fredericia Jorder, Stenten 90, Bøgeskov, 7000 Fredericia. Fredericia Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00248.

Dispensation til genopførsel af bebyggelse i Fredericia .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent