Dispensation til genopførelse og ændret anvendelse af byggeri

Publiceret 23-03-2020

Dispensation til genopførelse og ændret anvendelse af byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen, på matr.111, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg, Sønderborg kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførsel og ændret anvendelse af det nuværende byggeri - samt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens2 § 15a, stk. 1, nr. 6 til ændret
anvendelse af dele af den nuværende bolig til erhvervet på ejendommen, jf. nedenstående gennemgang.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03008

Dispensation til genopførelse og ændret anvendelse af byggeri.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler