Dispensation til genopførelse af udhus ved helårshus, Hovedskovvej 4, 4600 Store Heddinge, Stevns Kommune

Publiceret 10-03-2020

Dispensation til et udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 25c, Sigerslev By, St. Heddinge, Hovedskovvej 4, 4600 Store Heddinge i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af udhus i reduceret størrelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02043. 

Dispensation til udhus, Hovedskovvej 4, 4600 Store Heddinge

Yderligere information: