Dispensation til genopførelse af trappe

Publiceret 16-03-2020

Dispensation til genopførelse af trappe, matr. 74ag, Erritsø By, Erritsø, Hækkelunden 44, 7000 Fredericia.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af trappe.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 18/00125.

Dispensation til genopførelse af trappe.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler