Dispensation til genopførelse af nedbrændt helårshus

Publiceret 11-03-2020

Dispensation til genopførelse af nedbrændt helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.1c, Brandsø, Husby, Brandsø 3, 5610 Assens, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af boligen med et grundareal som ansøgt på 254 m².

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00920

Dispensation til genopførelse af nedbrændt helårshus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent