Dispensation til genopførelse af lade til hestehold og genopførelse samt udvidelse af stuehus i Sønderborg Kommune

Publiceret 11-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af lade og bolig, som beskrevet i afgørelsen.

Dispensation til genopførelse af lade til hestehold på 320 m2, og genopførsel samt udvidelse af stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.112, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 11, 6400 Sønderborg, Sønderborg kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01498.

Dispensation til genopførelse af ny lade til hestehold på 320 m2. og genopførsel samt udvidelse af stuehus, matr.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler