Dispensation til genopførelse af badehus

Publiceret 24-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af badehus beliggende Egehovedskoven, Nederste Midtmarksvej - badehus nr. 35, matr.215a Gudsgave, Marstal - Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af badehuset som ansøgt.

Det stilles som vilkår, at badehuset opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 9-1, samt at grundejers accept foreligger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03253.

Dispensation til genopførelse af badehus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent